Polaris-partion Korona-ohjeistus

Polaris-partiolippukunnan päivitetyt ohjeistukset ja linjaukset partiotoiminnan järjestämiseksi.


Päivitys 17.3.2021

Lippukunta seuraa valtiovallan, THL:n, HUS:in ja Uudenmaan partiopiirin suosituksia. Lippukunnan toiminta on toistaiseksi etäpartiointia, emmekä suosittele lähitapaamisia. Tiedotamme kun tilanne muuttuu.


Päivitys 8.1.2021

Raaseporin kaupunki julkaisi 8.1.2021 päivitetyt koronaohjeet jotka mukailevat edellisiä linjauksia. Päivitetyt ohjeet ovat voimassa 31.1.2021 sakka. Tämä tarkoittaa partiotoiminnan osalta että etäpartiointi jatkuu tammikuun loppuun.

Lippukunnan hallitus kuitenkin totesi että pääsääntöisesti perhekunnittain tapahtuva perhepartio voi totetuttaa partiotoimintaa ulkona eräilyn merkeissä.

Lippukunnan hallitus

Raseborgs stad uppdaterade sin korona-anvisningar den 8.1.2021 och i enlighet med dessa uppdaterade Scoutkåren sina anvisningar. I korthet betyder det att distansscouting fortsätter t.o.m. den 31.1.2021.

Styrelsen konstaterade dock att familjescouting, där man deltar med den egna familjen, kan fortsätta sin verksamhet i form av exkursioner utomhus, så att man följer de allmänna anvinsingar.

Scoutkårens styrelse

Linjaukset noudattaa Raaseporin kaupungin ja Uudenmaan piirin ohjeistusta

  • Viikkotoiminta jää tauolle toistaiseksi, ainakin tammikuun alkuun tai kunnes toisin linjataan
  • Lippukunnan toiminta tapahtuu toistaiseksi etäpartiointina. Jokainen ikäryhmä suunnittelee oman etäohjelman. 
  • Kaikkia ryhmiä kehotetaan ylläpitämään partiohenkeä ja kehittämään luovia, mutta turvallisia tapoja partioinnin jatkamiseksi.

Polaris-scoutkårens uppdaterade anvisningar följer Raseborgs stads och Uudenmaan piiris instruktioner

  • Veckoverksamheten är för tillfället på paus, tills början av januari eller tills det att anvisningarna uppdateras. 
  • Scoutkårens verksamhet fungerar på distans för tillfället. Varje åldersgrupp bestämmer sin distansverksamhet. 
  • Alla grupper uppmanas hålla uppe scoutandan och utveckla kreativa och säkra sätt att fortsätta med scoutverksamheten.