Polaris-partion Korona-ohjeistus

Polaris-partiolippukunnan päivitetyt ohjeistukset ja linjaukset partiotoiminnan järjestämiseksi.


Piirin korona-ohjeet Joulukuu 2021

Seuraamme AVIn sekä Uudenmaan Partiopiirin korona-ohjeita toiminnassamme.

Jatkamme partiotoimintaa pääpainona ulkona toimiminen noudattaen kyseisiä rajoituksia. Ryhmät toimivat erikseen eikä yhteisiä tapahtumia ole suunniteltu.

6.12.2021


Päivitys 13.8.2021

Raaseporin kaupungin ohjeistus yhdistyksille.
På grund av rådande coronasituation vill staden påminna om att Regionförvaltningsverkets bestämmelser gäller även för idrotts- och hobbyverksamheten i Raseborg. För att ni på ett så säkert sätt som möjligt ska kunna fortsätta er verksamhet, hoppas vi att ni följer Regionförvaltningsverkets bestämmelser:

 • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna idrotts- och hobbyverksamhet utan deltagarbegränsningar.
 • Vid verksamhet med över tio (10) personer som ordnas inomhus måste deltagarna ha möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakter. Med närkontakt avses att deltagarna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • Vid idrotts- och hobbyverksamhet utomhus med över 50 (femtio) personer måste deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om det vid idrotts- och hobbyverksamhet inomhus finns mer än tio personer och utomhus mer än 50 (femtio) personer måste man i arrangemanget dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste man iaktta lagens hygienkrav exempelvis i fråga om att erbjuda deltagarna möjlighet att tvätta händerna och se till att de fördelas så glest som möjligt.

Vi rekommenderar att ni aktivt följer med både Raseborgs stads och Regionförvaltingsverkets webbplats för nya beslut och restriktioner.

Raseborgs stads rekommendation till föreningar
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaupunki haluaa muistuttaa, että Aluehallintoviraston määräykset koskevat myös Raaseporin urheilu- ja harrastustoimintaa. Jotta voitte jatkaa toimintaanne mahdollisimman turvallisesti, toivomme, että noudatatte Aluehallintoviraston määräyksiä:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää urheilu- ja harrastustoimintaa ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa osallistujien oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
 • Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkona järjestettävissä urheilu- ja harrastustilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi osallistujille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Suosittelemme, että seuraatte aktiivisesti sekä Raaseporin kaupungin että Aluehallintoviraston verkkosivustoa uusien päätösten ja rajoitusten suhteen.


Päivitys 17.3.2021

Lippukunta seuraa valtiovallan, THL:n, HUS:in ja Uudenmaan partiopiirin suosituksia. Lippukunnan toiminta on toistaiseksi etäpartiointia, emmekä suosittele lähitapaamisia. Tiedotamme kun tilanne muuttuu.


Päivitys 8.1.2021

Raaseporin kaupunki julkaisi 8.1.2021 päivitetyt koronaohjeet jotka mukailevat edellisiä linjauksia. Päivitetyt ohjeet ovat voimassa 31.1.2021 sakka. Tämä tarkoittaa partiotoiminnan osalta että etäpartiointi jatkuu tammikuun loppuun.

Lippukunnan hallitus kuitenkin totesi että pääsääntöisesti perhekunnittain tapahtuva perhepartio voi totetuttaa partiotoimintaa ulkona eräilyn merkeissä.

Lippukunnan hallitus

Raseborgs stad uppdaterade sin korona-anvisningar den 8.1.2021 och i enlighet med dessa uppdaterade Scoutkåren sina anvisningar. I korthet betyder det att distansscouting fortsätter t.o.m. den 31.1.2021.

Styrelsen konstaterade dock att familjescouting, där man deltar med den egna familjen, kan fortsätta sin verksamhet i form av exkursioner utomhus, så att man följer de allmänna anvinsingar.

Scoutkårens styrelse

Linjaukset noudattaa Raaseporin kaupungin ja Uudenmaan piirin ohjeistusta.

 • Viikkotoiminta jää tauolle toistaiseksi, ainakin tammikuun alkuun tai kunnes toisin linjataan
 • Lippukunnan toiminta tapahtuu toistaiseksi etäpartiointina. Jokainen ikäryhmä suunnittelee oman etäohjelman. 
 • Kaikkia ryhmiä kehotetaan ylläpitämään partiohenkeä ja kehittämään luovia, mutta turvallisia tapoja partioinnin jatkamiseksi.

Polaris-scoutkårens uppdaterade anvisningar följer Raseborgs stads och Uudenmaan piiris instruktioner

 • Veckoverksamheten är för tillfället på paus, tills början av januari eller tills det att anvisningarna uppdateras. 
 • Scoutkårens verksamhet fungerar på distans för tillfället. Varje åldersgrupp bestämmer sin distansverksamhet. 
 • Alla grupper uppmanas hålla uppe scoutandan och utveckla kreativa och säkra sätt att fortsätta med scoutverksamheten.